Vår lösning & affärsmodell

Problemet

Köp av bostads- eller fritidshus är för de flesta den största ekonomiska händelsen i livet och det blir viktigt att förstå klimatförändringens påverkan på såväl nuvarande som framtida fastighetsvärde.

Klimatförändringens påverkan på fastighetsvärden är redan en verklighet. Det finns modeller och data men konsumenter har  inte tillgång till dessa.

Det finns en ökad oro bland privatpersoner om klimatförändringens effekter på  fastighets-värden och hur dessa kan påverka prisbilden. Förutom en faktisk effekt finns en stark psykologisk effekt.Det finns idag inget enkelt sätt att få en tydlig bild av prognosticerad lokal klimatförändring över tiden för en given fastighet baserat på vedertagna klimatmodeller


Vår lösning

Vi utvecklar en på marknaden helt unik digital tjänst som ger köparen av en bostads- eller fritidsfastighet insikt i framtida lokal klimatförändring och tillhörande risk för värdepåverkan

Vårt mål är att presentera användaren med en ”klimatrisksammanställning” för en given fastighet baserat på en visualisering av klimatdataprognoser från vedertagna klimatmodeller.

Vi lanserar en fösta MVP Q4-2021. Vår tjänst är mycket skalbar eftersom både efterfrågan av tjänsten och tillgången till underliggande klimatdata (öppen data) är global.


Affärsmodell

Vi ser en stor marknadspotential för Insight Climate baserat på intresse och trafik kring fastigheter, dess läge och värde.

Data som stödjer en storskalig potential, exempel:

  • 2,1 miljoner småhus i Sverige
  • 140 000 försäljningar per år
  • I snitt 40 000 klick på Hemnet per månad för villor
  • I snitt 114 klick per dag per villaannons på Hemnet
  • Många människor besöker Hemnet flera gånger per dag eller vecka

Vår initiala go-to-market strategi bygger på en egen  digital lansering Monetarisering kan ske via en Freemium-modell med reklam samt att delar av vår tjänst avgift beläggs (låg avgift för mer detaljerad information).

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.