Vår impact

Vi bidrar till att genomföra FN:s  Globala Mål,  mål nr 6,13, 14 och 15.

Hittills har klimatförändringen och dess effekter varit abstrakt för den enskilde individen som främst upplevt den genom rubriker i dags- och kvällspressen

Vår tjänst, Insight Climate tydliggör klimatförändringens effekt på fastighetsvärden med en direkt och tydlig påverkan på den enskilde individen

Vi tror att detta kommer leda till en helt annat förhållningssätt till klimatförändringen, ett ökat fokus på klimatfrågan och tydligare krav från medborgarna på samhället att agera i syfte att minska och hantera i vissa fall katastrofala lokala effekter. Detta kommer i sin tur att leda till ökad ansvarighet och därmed bidrar vi till att genomföra de Globala Målen, mål 6,13, 14 och 15.

Sammanfattningsvis – tjänsten Insight Climate skapar en medvetenhet och ”sense of urgency” hos samhällets alla aktörer till förmån för en mer hållbar utveckling

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.